Đối Thoại Định Kỳ Giữa Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động

Chiều ngày 30/07/2016, Công đoàn Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương OSS phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức Đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động.Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589

商品目录

Click