Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin tuyển dụng khác

# Chức danh Ngày hết hạn
1 Phó phòng Kỹ thuật - Bảo trì Đang tuyển dụng
2 Nhân Viên Kế hoạch Sản xuất Đang tuyển dụng
3 Kế Toán Thanh Toán – Công Nợ Đang tuyển dụng
4 Kế Toán Kho Đang tuyển dụng
5 Kế Toán Tổng Hợp Đang tuyển dụng
6 Công Nhân Nam/Nữ Đứng Máy + Đóng gói Đang tuyển dụng
7 Phó phòng nhân sự 15/11/2016 Đã hết hạn
8 Nhân viên bảo trì 31/10/2016 Đã hết hạn
9 Phó Phòng Quản lý Chất Lượng 15/11/2016 Đã hết hạn
10 Nhân viên Kế toán Thuế 15/10/2017 Đã hết hạn
11 Phó TGĐ Kinh doanh 15/10/2017 Đã hết hạn

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589