Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin tuyển dụng khác

# Chức danh Ngày hết hạn
1 Nhân viên Kế toán Thuế 15/10/2017
2 Phó TGĐ Kinh doanh 15/10/2017
3 Phó phòng nhân sự 15/11/2016
4 Phó phòng Kỹ thuật - Bảo trì 31/10/2016
5 Nhân viên bảo trì 31/10/2016
6 Phó Phòng Quản lý Chất Lượng 15/11/2016
7 Công Nhân Nam/Nữ Đứng Máy + Đóng gói Đang tuyển dụng

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589