THI TRUONG SAT THEP 2013 VA DU BAO 2014

THỊ TRƯỜNG SẮT THÉP 2013 VÀ DỰ BÁO 2014

- Thị trường thép thế giới đã có nhiều khởi sắc trong 6 tháng cuối năm nhờ kinh tế hồi phục tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

 - Thị trường thép Việt Nam kém sôi động ngay cả  trong những tháng cao điểm xây dựng cuối năm, cung vượt cầu, giá giảm, nhập siêu thép khoảng 5 tỉ USD.

Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

0968 999 589