THANH V ĐÚC

  • THANH V ĐÚC

Thông tin sản phẩm

 

THANH V ĐÚC

CHẤT LIỆU

BỀ MẶT

KÍCH CỠ (MM)

DÀY (MM)

304

NO1, 2B, 2B SÁNG, BA, HL

25 X 25

30 X 30

40 X 40

50 X 50

60 X 60

65 X 65

70 X 70

75 X 75

80 X 80

100 X 100

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0

3.0, 4.0, 5.0, 6.0

4.0, 5.0, 6.0

5.0, 6.0, 7.0

5.0, 6.0, 7.0

6.0, 7.0, 8.0

6.0, 7.0, 8.0, 9.0

7.0, 8.0, 9.0, 10.0

8.0, 9.0, 10.0, 12.0

 


Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

028 37 54 5959