DAI DUONG OSS DAU TU HE THONG LO U THEP KHONG GI DE GIAM GIA THANH SAN XUAT ONG TRANG TRI

ĐẠI DƯƠNG OSS ĐẦU TƯ HỆ THỐNG LÒ Ủ THÉP KHÔNG GỈ ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ỐNG TRANG TRÍ

Với mục tiêu chủ động và ổn định chất lượng, gia tăng giá trị sản xuất và đặc biệt chiến lược giảm giá thành trước mắt và lâu dài cho các sản phẩm Ống trang trí được sản xuất tại nhà máy Đại Dương; HĐQT Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Dương OSS đã thông qua dự án đầu tư hệ thống lò ủ với công suất 12.000 tấn / năm.
Xem tiếp

Email

info@inoxdaiduong.com

Hotline

028 37 54 5959